SKŁAD RADY NAUKOWEJ

Rada naukowa:

Prof.  dr hab. Paweł Borszowski (przewodniczący)
Prof.  dr hab. Zbigniew Ofiarski
Dr hab. prof. nadzw. Krystyna Sawicka
Prof. JUDr Petr Mrkývka, Ph. D