SKŁAD REDAKCJI

Komitet redakcyjny:

Prof. dr hab. Paweł Borszowski (redaktor naczelny)
Dr hab.  Witold Srokosz prof. UWr (za-ca redaktora naczelnego)
Dr Paweł Lenio (sekretarz)
Dr Artur Halasz (sekretarz)

Redaktorzy tematyczni:

Prof. dr hab. Patrycja Zawadzka (prawo bankowe i rynków finansowych)

Dr hab. Katarzyna Kopyściańska prof. UWr (prawo podatkowe)

Dr hab. Dobrosława Antonów (prawo podatkowe)

Dr hab. Przemysław Pest (prawo finansów publicznych)