Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego, Wrocław 2024 r.

„Tworzenie i stosowanie prawa finansowego – dwadzieścia lat od przystąpienia do Unii Europejskiej”

Termin Zjazdu:

6-8 października 2024 r.

Miejsce:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Uniwersytet Wrocławski

Rejestracja:

Termin rejestracji: do 31 stycznia 2024 r.

Koszt:

Koszt uczestnictwa: 1.500,00 zł

Płatności za udział można dokonywać dopiero po dniu 1 stycznia 2024 r. do 15 lutego 2024 r. na rachunek bankowy:

Dane do przelewu:

Uniwersytet Wrocławski 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Pl. Uniwersytecki 1 

50-137 Wrocław 

NIP: 896-000-54-08 

Konto w PLN: 

Santander Bank Polska S. A.  

Al. Jana Pawła II 17 

00-854 Warszawa 

Kod Swift: WBK PPL PP 

Nr konta: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849 

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, konferencja nr 7003/0295/23

Konto w Euro: 

Santander Bank Polska S. A. 

Rynek 9/11 

50-950 Wrocław 

Kod Swift: WBK PPL PP 

Nr konta: PL65 1090 2398 0000 0001 1365 5931 

Prosimy nie dokonywać płatności przed dniem 1 stycznia 2024 r.

Wpłat należy dokonywać do dnia 14 lutego 2024 r.

Nocleg

Organizatorzy Zjazdu nie zapewniają uczestnikom Zjazdu noclegu.

W wysłanej do Państwa wiadomości e-mail wskazaliśmy rekomendowane hotele.

Publikacja:

Gotowe opracowania należy przesłać do dnia 31 maja 2024 r. na adres: kpf@uwr.edu.pl

Zgłoszone opracowania zostaną opublikowane w specjalnym numerze czasopisma naukowego Przegląd Prawa i Administracji (ISSN: 0137-1134). Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z za publikację w Przeglądzie Prawa i Administracji Autorzy otrzymują 70 punktów.

Wskazówki dla Autorów opracowania (kliknij)

Kontakt z organizatorami:

kpf@uwr.edu.pl