Kontakt

Adres redakcji:

Katedra Prawa Finansowego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Wrocławski

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

Kontakt do sekretarzy:

pawel.lenio@uwr.edu.pl

artur.halasz@uwr.edu.pl